Văn hoá - Xã hội

Ra Thuỷ Tạ không nhất thiết phải ăn kem

1000đ một điếu thuốc, 2000đ một bao diêm, 2000đ một gói ngô cay và 10.000đ một chai nước suối. Khi Angle, Le Na, Quân Idea, Linh và MMun tới ngồi chơi với cụ thì rất nhiều người đi qua đi lại dòm ngó vì tưởng nhóm mình đang… coi bói. Tuy nhiên cũng rất nhiều người ghé qua mua hàng…

Continue Reading

Du lịch - Ẩm thực

Phần vụn của hồng huyết yến đảo đã tinh chế

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ ✪ YẾN VỤN – LÀ PHẦN BỊ VỠ TRONG KHI SƠ CHẾ TỔ YẾN ✪ Hotline 0903.16.56.46 – Gặp anh Long ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ ✔ Yến tự nhiên đã tinh chế, phần vụn của yến đảo: 6 triệu/lạng ✔ Phần vụn của hồng huyết yến đảo đã tinh chế: 12 triệu/lạng ✔ Yến vụn tổng hợp: 3.5 triệu/lạng ✔ Chân yến…

Continue Reading

Du lịch - Ẩm thực

Yến tự nhiên đã tinh chế, phần vụn của yến đảo

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ ✪ YẾN VỤN – LÀ PHẦN BỊ VỠ TRONG KHI SƠ CHẾ TỔ YẾN ✪ Hotline 0903.16.56.46 – Gặp anh Long ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ ✔ Yến tự nhiên đã tinh chế, phần vụn của yến đảo: 6 triệu/lạng ✔ Phần vụn của hồng huyết yến đảo đã tinh chế: 12 triệu/lạng ✔ Yến vụn tổng hợp: 3.5 triệu/lạng ✔ Chân yến…

Continue Reading

Du lịch - Ẩm thực

Chân yến chưa qua tinh chế

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ ✪ YẾN VỤN – LÀ PHẦN BỊ VỠ TRONG KHI SƠ CHẾ TỔ YẾN ✪ Hotline 0903.16.56.46 – Gặp anh Long ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ ✔ Yến tự nhiên đã tinh chế, phần vụn của yến đảo: 6 triệu/lạng ✔ Phần vụn của hồng huyết yến đảo đã tinh chế: 12 triệu/lạng ✔ Yến vụn tổng hợp: 3.5 triệu/lạng ✔ Chân yến…

Continue Reading

Du lịch - Ẩm thực

Yến vụn tổng hợp

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ ✪ YẾN VỤN – LÀ PHẦN BỊ VỠ TRONG KHI SƠ CHẾ TỔ YẾN ✪ Hotline 0903.16.56.46 – Gặp Long ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ ✔ Yến tự nhiên đã tinh chế, phần vụn của yến đảo: 6 triệu/lạng ✔ Phần vụn của hồng huyết yến đảo đã tinh chế: 12 triệu/lạng ✔ Yến vụn tổng hợp: 3.5 triệu/lạng ✔ Chân yến chưa…

Continue Reading

Cá nhân, Truyền thông

Dịch vụ tư vấn theo giờ

Phí dịch vụ 5.000.000đ/giờ (năm triệu VNĐ), Phí dịch vụ 4.000.000đ/giờ (bốn triệu VNĐ), các bạn tự chịu mọi loại thuế. Chú ý: 1- Khi mời mình tư vấn, các bạn tự lo mọi thủ tục. Mình sẽ không ký kết bất cứ loại giấy tờ nào như là hợp đồng tư vấn, hợp đồng cộng tác viên v.v… Mình chỉ đồng ý ký giấy tờ duy nhất…

Continue Reading

Cá nhân

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ…

Mình vẫn nhớ như in cái thời thường xuyên viết thư cho mẹ. Đó là khoảng thời gian từ năm học lớp 6 đến hết lớp 12. Hầu như mình PHẢI viết thư mỗi tháng. Đúng là PHẢI viết vì mình đâu có muốn viết đâu. Nói chính xác hơn thì là không muốn viết mỗi tháng một lần như…

Continue Reading